ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 43                                               

Календар на маите

Календа́рът на ма́ите е система от календари, създадени от цивилизацията на маите, в предколумбова Централна Америка. Той е използван и от други централноамерикански народи - ацтеки, толтеки и др. Първоначално маите имат календар от 260 дни в год ...

                                               

Месецослов

Месецословът е църковен или народен календар с посочени дни в памет на светци и годишния кръг от църковни празници. Може да съдържа също така указания за особености на богослужението в съответния ден. В православието календарът влиза в състава на ...

                                               

Новоюлиански календар

Новоюлиански календар e модификация на юлианския календар, разработена в началото на 20 век от сръбския астроном, професор по математика и небесна механика на Белградския университет Милутин Миланкович. Особеност на новоюлианския календар е, че д ...

                                               

От сътворението на света

Летоброенето "от сътворението на света" е летоброене, характерно за византийските и славянските ръкописи, икони и др. паметници на изкуството и културата. Използва се често, дори през 19 и началото на 20 век. Това летоброене е въведено от Царигра ...

                                               

Прабългарски календар

Единственият източник, от който се черпи информация за хипотетична календарна система на прабългарите, е т. нар. Именник на българските ханове. В този кратък текст, намерен в Русия, има 12 двойки думи на прабългарски език, които може би означават ...

                                               

Приемане на григорианския календар

Преминаването от юлианския към григорианския календар не става едновременно във всички страни. Новият календар е наложен от папа Григорий XIII през 1582 г. 4 октомври е последван от 15 октомври. Страните под негова власт, Испания, Португалия и По ...

                                               

Равноденствие

Равноденствие е астрономическо понятие, с което се обозначава моментът от годината, когато пътят на Слънцето по небесната сфера пресича небесния екватор. Tази съвременна дефиниция не съответства точно на името, което е по-старо. При астрономическ ...

                                               

Седмица

Се́дмицата или архаично неделя е единица за време по-дълга от един ден и по-къса от един месец. В повечето съвременни календари, включително Григорианския календар, седмицата е период от седем дни.

                                               

Сезон

Сезонът е период от годината обикновено свързан с изменения във времето. В умерените и полярни региони четирите сезона получават названията: пролет, лято, есен и зима. В някои тропически и субтропични региони, това са дъждовният сезон и сухият се ...

                                               

След Христа

След Христа и преди Христа в християнското летоброене са термини, с които се означават годините съответно след или преди годината, приета за годината на раждането на Исус от Назарет. При повечето европейски езици това означение се прави като към ...

                                               

Слънцестоене

Слънцестоене се наричат два момента в годината, при които наблюдаемите точки на изгрев и залез престават да се движат върху линията на хоризонта. Съответстващите им два дни от годината имат екстремална продължителност, максимум при лятното слънце ...

                                               

Слънчев календар

Слънчевият календар е свързан с движението на земята около слънцето и за неговата основа се взема тропическата година. Тропическата година се определя като време за пълната смяна на годишните сезони или, по-точно, като време изминало между две по ...

                                               

Съветски революционен календар

Съветският революционен календар е опит за въвеждане в СССР на ново летоброене от 1 октомври 1929 г. Въпреки официалното му въвеждане, този календар е частично отменен от 1 декември 1931 г. Окончателното връщане към традиционния григориански кале ...

                                               

Финансова година

Финансова година или фискална година, бюджетна година e период, използван за калкулиране на годишната финансова отчетност в държавата, бизнеса и организации, които са неправителствени и т.н. В много юрисдикции, регулаторните закони, касаещи счето ...

                                               

Френски революционен календар

Френският революционен календар е календар, въведен по време на Френската революция и използван от френското правителство в продължение на 12 години – от края на 1793 г. до 1805 г., както и през 1871 г. по време на Парижката комуна. Френският рев ...

                                               

Юлиански календар

Юлианският календар е предложен от Юлий Цезар през 46 г. пр.н.е. като реформа на римския календар. При завоюването на Египет римляните се запознават с нов за тях начин на летоброене и Юлий Цезар решава да го въведе в Рим, но с по-голяма точност, ...

                                               

План

Планът обикновено е някаква схема, или списък със стъпки, срокове и ресурси, използвани за постигане на цели. Това обикновено се разбира като временно множество от действия, чрез които се предполага постигането на дадена цел. За пространствени ил ...

                                               

Бизнес план

Бизнес планът е документ, обобщаващ намеренията на дадено предприятие за определено начинание. Бизнес плановете се използват за управление и планиране в рамките на предприятието, както и за да убедят външни организации, например банки или венчър ...

                                               

Кофражен план

Кофражният план е чертеж, използван при проектирането на бетонни и стоманобетонни конструкции, в който се уточняват размерите и взаимното положение на елементите на конструкцията. Основното му предназначение е да послужи за изпълнение на кофража ...

                                               

Национална стратегия "Ран-Ът"

Националната стратегия "Ран-Ът" или планът "Ран-Ът", е план за преход към пазарна икономика, изготвен в рамките на 6 месеца от Националната търговска камара на САЩ по молба на последното правителство на Народна република България и поръчан през м ...

                                               

План Полсън

Планът "Полсън" или Планът за спасение на финансовата система на САЩ, познат в официалната терминология на държавния департамент на САЩ като Акта от 2008 година за извънредна икономическа стабилизация) е план за преодоляване на последствията от ф ...

                                               

План "Маршал"

Планът "Маршал" е инициатива на Съединените американски щати за подпомагане на Европа, с която американското правителство дава безвъзмездна помощ от 13 милиарда долара за възстановяване на европейската икономика след края на Втората световна войн ...

                                               

Сграда

Сградата или зданието е съоръжение, трайно свързано със земята и предназначено да предпазва хора или предмети от атмосферните въздействия. Сградите могат да имат различна сложност - от прост навес, предпазващ от дъжда отделен човек, до болничен к ...

                                               

Автосервиз

Автосервиз е място за ремонт и поддръжка на автомобили. Сервизите в зависимост от големината си могат да се състоят от различни части: бояджийна – за извършване на бояджийски работи, тенекеджийна част – за механично изправяне на увредени места по ...

                                               

Бадгир

Вятърна кула или бадгир е вентилационен строителен елемент, специфичен за градовете на Персийска империя, и е един от символите на персийската архитектура. Съоръжението е известно от древността и се използва за проветряване, охлаждане и овлажнява ...

                                               

Барака

Барака е временно, евтино жилище, обикновено изработено от дърво и на един етаж. Под бараки най-напред са се разбирали казарми на кавалерията, но след това и други видове казарми. През XIX век бараките стават популярни като временни болници по вр ...

                                               

Бодлива тел

Бодливата тел е вид метална ограда, състояща се от специално произведена кръгла или плоска тел с пробождащи или режещи остри шипове, разположени на малки разстояния едни от други. Първите патенти са издадени през 60-те и 70-те години на 19 век въ ...

                                               

Галерия (архитектура)

Галерия обозначава в архитектурата в най-широк смисъл помещение, което е по-дълго, отколкото широко и има множество светлинни отвори на поне една от двете си надлъжни страни. Думата вероятно произхожда от средновековната "Галилея", която обознача ...

                                               

Гараж

Гараж е мястото, където се съхранява лека кола или друго моторно превозно средство. Той може да е част от сграда или да е самостоятелна постройка. Съвременните гаражи може да се оборудват с автоматични врати, контролирани дистанционно. Съществува ...

                                               

Гранични заграждения

Граничните заграждения представляват стени, валове, ровове или метални огради, които служат за ограничаване и контролиране на движението на хора през държавни граници или други военни, политически и административни линии. Сред най-известните исто ...

                                               

Съоръжения за детски площадки

Съоръженията за детски площадки представляват съоръжения и конструкции, с които или на които децата могат да играят на открито или закрито, индивидуално или групово, според собствените си предпочитания, като могат да ги сменят по всяко едно време ...

                                               

Естрада

Естрада е невисока платформа на открито, вид сцена. Обикновено има временен характер, пригодена е за лесно сглобяване и разглобяване с цел преместване и няма защита от атмосферните условия. Понякога може да бъде изградена в закрити помещения и е ...

                                               

Изба

Изба е помещение в селска къща, където се съхраняват зимнина, компоти, алкохол, както и други предмети или инструменти от бита. Избата се изгражда в приземния етаж на сградата. Поради това е сухо и прохладно помещение с малки промени в температур ...

                                               

Имарет

Имаретът е благотворително заведение, широко разпространено в Османската империя между 14 и 19 век. Имаретите представляват места, в които се раздава безплатна храна на бедни хора, поклонници, дервиши и други. Те обикновено са част от вакъфски ко ...

                                               

Куцото куче

-62.641389, -60.364722 Куцото куче на английски: Lame Dog Hut е постройка в базата Св. Климент Охридски на о. Ливингстън в архипелага Южни Шетландски острови, Антарктика. От октомври 2012 г. в Куцото куче, понастоящем най-стара запазена сграда на ...

                                               

Ограда

Ограда е вид неподвижна преграда. Тя може да бъде поставена на подходящо разстояние и с подходяща височина, за да ограничи достъпа до военни обекти, летища, промишлени предприятия, сгради, съоръжения, магистрали, терен, частни имоти, къщи, вили и ...

                                               

Подиум

Подиум е платформа, която служи за повдигането на човек, сграда или предмет на определено разстояние над околността. В архитектурата, сграда може да бъде поставена на голям подиум, заформен от тераса или цокълен етаж. В този контекст се говори за ...

                                               

Пощенска станция

По̀щенска ста̀нция е основен елемент на пощенските мрежи, организиран в самостоятелни помещения, където чрез технологично свързани помежду си работни места, от длъжностни лица на пощенски оператор се извършват пощенски услуги и други търговски де ...

                                               

Ротонда (архитектура)

Ротонда е всяка сграда с кръгъл план, понякога покрита с купол. Терминът може да се отнася и само до дадено кръгло помещение във вътрешността на сграда. Пантеонът в Рим е известна ротонда.

                                               

Стрелбище

Стрелбище се нарича специално открито място или помещение, предназначено за практикуване на целева и учебна стрелба. Съществуват стрелбища на открито и на закрито. Обикновено на тях има персонал, който наблюдава за спазване на безопасността. Няко ...

                                               

ФИАТ Талиеро

ФИАТ Талиеро е бензиностанция с автосервиз в Асмара, столицата на Еритрея. Построена през 1938 г. по проект на Джузепе Петаци, сградата е сочена често като пример за архитектурното направление футуризъм. Сградата е част от мащабен проект на фашис ...

                                               

Албанска голгота

Албанска голгота е отстъплението на сръбската армия към Адриатическо море през зимата на 1915-1916 година, по време на Първата световна война. Отстъплението започва в средата на октомври, когато с намесата на България във войната положението на С ...

                                               

Албанска криза

Албанската криза е дипломатическа криза в отношенията между Сърбия и Австро-Унгария през октомври 1913 година. След края на Първата балканска война Лондонският мирен договор предвижда създаването на независима Албания, въпреки желанието на Сърбия ...

                                               

Атентат в Народната скупщина

Атентатът в Народната скпущина е атентат, извършен на 20 юни 1928 година по време на заседание на Народната скупщина в Белград, столицата на Кралството на сърби, хървати и словенци. Атентатът е кулминация на бурни парламентарни дебати между сръбс ...

                                               

Бронзов колапс

Колапс на Бронзовата епоха или Бронзовият колапс е преходът от бронзовата към желязната епоха в Източното Средиземноморие. Няма еднозначно мнение за причините довели до осезаемите промени, но са изказани преположения за климатични промени, нашест ...

                                               

Германско икономическо чудо

Германското икономическо чудо е периодът на бърз икономически растеж в Западна Германия в десетилетията след Втората световна война. То започва с паричната реформа от 1948 година, която поставя началото на продължителен период с ниска инфлация. П ...

                                               

Гръцко икономическо чудо

Гръцкото икономическо чудо е период на икономическа експанзия в Гърция между 1950 и 1973 година. През тези години темпът на икономически растеж в страната е около 7% годишно, като по този показател Гърция се нарежда на второ място сред страните о ...

                                               

Дамаска афера

Дамаската афера е антисемитска кампания в Дамаск през 1840 година, предизвикала международен скандал. На 5 февруари в Дамаск е убит френски католически монах и под влияние на френския консул местната османска администрация арестува 13 видни евреи ...

                                               

Ден на Потсдам

"Денят на Потсдам" е пищна церемония на 21 март 1933 г. в Потсдам при откриването на новия Райхстаг след федералните избори в Германия през март 1933. Изборите се провеждат на 5 март, когато нацистите вече имат стабилни позиции във властта, а от ...

                                               

Денацификация

Денацификация – лустрация, комплекс от мероприятия, извършени за изчистване на следвоенното немско и австрийско общество, култура, преса, икономика, образование, юриспруденция и политика от влиянието на нацистката идеология. Денацификацията се пр ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →